Ultima Blades

Vi har endast öppet efter tidsbställning så ring oss för alla dina skridskobehov.

We are open by appointment only so give us a call for all your skating needs.

Matrix Supreme

4200 kr

Supreme

2900 kr

Protege

1500 kr

Jackson Ultima Blades

Matrix Freestyle

3900 kr

Freestyle

2600 kr

Aspire XP

1100 kr

Matrix Elite

3900 kr

Elite

2400 kr

Aspire

950 Kr

Matrix Legacy

2900 kr

Legacy

1600 kr

Mirage

900 kr

Dance

2600 kr

Finesse

1500 kr

Mark IV

700 kr

Vi håller fortfarande på med att bygga hemsidan, mer information om skridskor, skenor och priser kommer snart. Ring oss om du har några frågor.

We are still building the web site, more information on boots, blades and prices are coming soon. If you have any questions give us a call.

Copyright © All Rights Reserved