Services

Vi har endast öppet efter tidsbställning så ring oss för alla dina skridskobehov.

We are open by appointment only so give us a call for all your skating needs.

Slipning/Sharpening 210 kr.

Pick up drop off 265 kr

(min 10 pairs).

Montering/Mounting

315-500 kr

Heat Molding

300 kr

(Gratis vid köp av skridsko)


Skotöjning/Boot   stretching   

125 kr